Pravidla Hry

Pravidla hry

Hráči se postupně střídají.
Každý hráč musí zvolit možnost otázky, na kterou chce odpovědět, a poté vybrat odpověď ze seznamu.

Pokud hráč správně odpověděl, získává 1 bod. V posledním 10. kole (mapabo) se X body vynásobí 2.
Pokud je daná odpověď nesprávná, pak jsou všechny body získané v tomto kole (mapabo) ztracené a hráč, který špatně odpověděl, je v tomto kole vyloučen ze hry.
Pokud hráč nezná správnou odpověď, může kdykoliv použít možnost “přeskočit”. V tomto případě se body, které dosud v tomto kole skóroval, přičtou k celkovému počtu bodů, které ve hře získal.
Doporučujeme, aby každý hráč odpovídal vždy na první otázku daného kola, protože i v případě, že bude odpověď nesprávná, hráči nehrozí žádné riziko.
Jakmile hráč odpoví a zkontroluje správnost své odpovědi, předá tah druhému hráči (nezáleží na tom, zda hráč odpověděl správně nebo ne).
Druhý hráč dělá totéž – buď dorovná, nebo přihraje. Atd…

Vítězem se stává ten, kdo získal více bodů. Pokud hráči zaznamenali stejný počet bodů, pak je několik vítězů.